План роботи

атестаційної комісії 1 рівня

при закладі дошкільної освіти (ясла – садок) №160

комбінованого типу

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1 Підготовка та видання наказу «Про створення атестаційної комісії 1 рівня при закладі дошкільної освіти (ясла – садок) №160 комбінованого типу та затвердження її складу у 2018/2019навчальному році. До 20.09.2018 Бережна С.О., голова атестаційної комісії
2 Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову (за потребою) та позачергову атестацію, подання списків педагогічних працівників, які атестуються в черговому та позачерговому порядку. 20.09.2018- 10.10.2018 Сорока О.А., секретар атестаційної комісії
3 Засідання атестаційної комісії 1 рівня з розгляду питань: 1.Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. 2.Планування роботи атестаційної комісії. 3.Складання графіка роботи атестаційної комісії. 03.09.2018 Бережна С.О., голова атестаційної комісії
4 Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників. Вересень 2018року Сорока О.А., секретар атестаційної комісії
5 Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. Вересень 2018року Голова, члени атестаційної комісії
6 Засідання комісії 1 рівня з розгляду питань: 1.Розгляд поданих комісії документів і відповідно до цього допуск педагогічних працівників до атестації. 2.Затвердження списків педагогічних працівників, що атестуються. 3. Затвердження графіка засідань атестаційної комісії 1 рівня при ЗДО №160 комбінованого типу на 2018/2019 навчальний рік. 10.10.2018 Бережна С.О., голова атестаційної комісії, Сорока О.А., секретар атестаційної комісії
7 Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти №160 у 2018/2019навчальному році. До 20.10.2018 Бережна С.О., голова атестаційної комісії
8 Закріплення членів атестаційної комісії за педагогами, що атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації. До 20.10.2018 Бережна С.О., голова атестаційної комісії
9 Відвідування розвивально – виховних та навчальних заходів під час вивчення діяльності педагогів, які атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації) З 20.10.2018 до 15.03.2019 Члени атестаційної комісії
10 Засідання атестаційної комісії 1 рівня (за потребою) Листопад 2018року- Березень 2019 року Бережна С.О., голова атестаційної комісії
11 Вивчення стану роботи педагогічних працівників, що атестуються Листопад 2018року- Березень 2019 року Голова, члени атестаційної комісії
12 Засідання атестаційної комісії 1 рівня при закладі дошкільної освіти (ясла – садок) №160 комбінованого типу щодо оцінювання системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються. Грудень 2018 року Голова, члени атестаційної комісії
13 Оцінювання системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються, педагогічним колективом, адміністрацією, батьками. Листопад 2018року- Березень 2019року члени атестаційної комісії
14 Оформлення атестаційних листів, ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками. За 10 днів До засідання атестаційна комісії Сорока О.А., секретар атестаційної комісії
15 Засідання атестаційної комісії 1 рівня з розгляду матеріалів із питань атестації педагогічних працівників: прийняття рішення (у межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів (про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, тарифним розрядам), присвоєння педагогічних звань, відповідність педагогічного працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, визначених атестаційною комісією, невідповідність займаній посаді, порушення клопотання перед атестаційною комісією 11 рівня при Управлінні освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради про атестацію педагогічних працівників закладу дошкільної освіти. До 20.10.2018 Бережна С.О., голова атестаційної комісії, Сорока О.А., секретар атестаційної комісії
16 Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії. Березень 2019року Сорока О.А., секретар атестаційної комісії
17 Видання наказу про підсумки засідання атестаційної комісії 1 рівня при ЗДО №160 комбінованого типу Березень 2019року Бережна С.О., голова атестаційної комісії, Сорока О.А., секретар атестаційної комісії
18 Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників району Квітень 2019року Бережна С.О., голова атестаційної комісії
19 Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації 2018/2019навчального року Квітень 2019року Сорока О.А., секретар атестаційної комісії
Кiлькiсть переглядiв: 61