Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- реалізації державної політики в галузі освіти;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

- здійснення соціально-педагогічного патронату;

- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей;

- оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання;

- здійснення інших повноважень відповідно до цього Статуту.

Педагогічний колектив ЗДО №160 працює над єдиною науково - методичною темою «Комплексний підхід щодо забезпечення розвитку фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я дошкільників» і визначає на 2020/2021 навчальний рік такі

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

1. Формування у дошкільників патріотичних почуттів шляхом використання народних традицій, звичаїв, обрядів.
2.Використання ритмічних танців в фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми дошкільного віку.
3.Сприяти розвитку звязного мовлення дитини шляхом використання мнемотехніки.
Кiлькiсть переглядiв: 653