Сестра медична старша: Топоркова Олена Михайлівна.


Освіта: середня спеціальна, вища категорія.


Освіта: 26 років.

/Files/images/Фото1980.jpg

Медичний догляд за дітьми здійснюють лікарі комунального закладу «Міська дитяча поліклініка № 1», фтизіатри комунального закладу «Обласний протитуберкульозний диспансер № 7» та 2 медичних сестри, які мають вищу кваліфікаційну категорію.

В закладі функціонує медичний кабінет, ортоптичний кабінет, які обладнано згідно існуючих нормативних вимог та має відповідні медичні препарати.

Весь колектив ЗДО 160 зацікавлені в тому, щоб вилікувати наших дітей, зберегти та зміцнити їх здоров’я та для цього ми робимо все необхідне для навчання, виховання та корекції: обладнані кабінет лікувального призначення, з дітьми працюють практичний психолог та дефектолог.

В ЗДО № 160 традиційно здійснюються три основні напрямки роботи: організаційно – педагогічний, лікувально – відновлювальний та корекційно – виховний, які забезпечують не тільки можливість засвоєння дітьми загальноосвітньої програми, але й розвиток та охорону функцій зорового аналізатора, корекцію та компенсацію вторинних відхилень у розвитку.

У роботі за цими напрямками на кожного спеціаліста (офтальмолога, тифлопедагога, психолога, вихователя) закладу для дітей з порушенням зору покладені свої, але взаємозалежні і взаємообумовлені задачі.

Корекційно – відновлювальна робота передбачає здійснення позитивних впливів на весь процес протікання розвитку слабозорої дитини. Так, одні якості, які вже сформувались неправильно, з недоліками, треба виправляти, а інші якості, які ще не сформовані, вимагають цілеспрямованого виховного впливу на хід їхнього розвитку.

Завдання педагогічної корекції полягає в тому, щоб через систему спеціальних прийомів і способів подолати і заповнити недоліки в розвитку і нормалізувати хід психічного та фізичного розвитку дошкільників з порушенням зору. Педагогічна корекція створює умови для оволодіння дітьми знаннями на рівні програмних вимог, для формування всебічно розвиненої особистості.

У роботі за цими напрямками на кожного спеціаліста (офтальмолога, тифлопедагога, психолога, вихователя) закладу для дітей з порушенням зору покладені свої, але взаємозалежні і взаємообумовлені задачі.

Корекція спрямовується на вторинні ознаки, на створення таких умов, в яких вони можуть бути виправленими, або таких, в яких вони б не виникали (тобто їх профілактику), на формування позитивних якостей особистості, які компенсують тією чи іншою мірою недостатність, викликану сенсорним порушенням.

Моя робота як вчителя – дефектолога полягає в забезпеченні умов для того, щоб зберегти зір протягом всього часу перебування дитини в закладі та попередженні або подоланні вторинних дефектів (порушення в руховій сфері, психічної діяльності: пам’яті, уваги, мислення, навички спілкування).

Саме з цієї причини у тісній співпраці з вихователями та сестрою медичною лікувального кабінету мною розробляються та надаються рекомендації щодо організації педагогічного процесу з дітьми, які мають порушення зору, що відображається у книзі взаємозв’язку роботи вчителя – дефектолога та вихователів груп.

Надаються конкретні поради щодо розсаджування дітей в групах під час занять, використання підставок, розміру та кольорового забарвлення дидактичного матеріалу у роботі з кожною дитиною, сформовані підгрупи для занять з фізичного виховання з урахуванням фізичних навантажень.

Мною розроблені комплекси ігрових корекційних вправ в залежності від діагнозів та гостроти зору, які вихователі планують у ІІ половину дня.

Корекційно – відновлювальна робота з дітьми проводиться у формі підгрупових занять корекційно – компенсаторного характеру, індивідуальних занять з метою виправлення та попередження відхилень у розвитку, задіюються режимні моменти.

/Files/images/lkalnitskaja 001.jpg

/Files/images/lkalnitskaja 004.jpg

Для розвитку сенсорних здібностей використовуються всі види дитячої діяльності: гра, праця, заняття, побутова діяльність, це забезпечує дітям формування практичних вмінь та навичок користування неповноцінним зором в процесі життєдіяльності.

Наших дітей кожен місяць обстежує лікар – офтальмолог. Медична сестра лікувального кабінету вищої категорії працює в стінах нашого закладу понад 40 років. Вона проводить апаратне лікування (за призначенням лікаря – офтальмолога), засвітку – для покращення кровообігу в сітківці.

Під час лікування дітей з вадами зору використовуються такі апарати: мускулотренер, амбліотренер, бівізотренер, кембелотренер, акомоконвергенцтренер та кольоротест.

Сама позитивна оцінка нашої роботи – те, що переважна більшість наших дітей навчатися йдуть до загальноосвітніх шкіл.

Вчитель дефектолог: Кальницька Наталія Василівна.


Освіта: вища.

/Files/images/2 003.jpg


Сестра медична лікувального кабінету: Садовнича Раїса Петрівна.

Освіта: середня спеціальна, вища категорія.

/Files/images/2 001.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 724