Відповідно до ст. 34 Закони України "Про освіту", прийом дітей в заклади освіти проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 "Про дошкільну освіту", батьки мають право вибирати заклад дошкільної освіти. У відповідності із п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей в заклад освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти комбінованого типу додатково подається протокол комісії ЛКК тубдиспансеру, витягу МПК, направлення районного органу управління освітою.

Для успішної реєстрації Вашої дитини в електронній черзі при заповненні форми заяви, Вам необхідно вказати достовірну інформацію. Подавати заявку можна лише в один заклад. При необхідності, обраний ЗДО можна змінити, звернувшись до відповідальної особи. Подача в електронному вигляді заяви забезпечує попередню реєстрацію дитини в електронній черзі з визначенням дати постановки на облік, яка є основою формування черговості.

Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів або доданим скан-копіям, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена документами, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

Перед початком роботи ознайомтесь зінструкцією по електронній реєстрації для батьків.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗДО

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник ЗДО на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Групи у закладі комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце в закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (90днів).

Відрахування дитини з закладу здійснюється:

• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

• на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі даного типу;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Для зарахування дитини до закладу необхідно:

1. Зареєструвати дитину у ЗДО через електронну чергу

2. При прийомі подати заяву батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Медичну довідку дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ЗДО)

3. Виписку із медичної карти, карта профілактичних щеплень (форма №63).

4. Ксерокопію свідоцтва про народження дитини.

5. При наявності пільг - документи, що їх підтверджують.

6. Свідоцтво про народження дитини.

Документи подавати у файлі.

Прийом дітей до груп компенсуючого типу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, направлення Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, висновку психолого-медико-педагогічної консультації або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу), медичної довідки, довідки дільничного лікаря про стан здоров'я дитини та епідеміологічне оточення, довідки про щеплення.

Кiлькiсть переглядiв: 100