Річний план роботи практичного психолога

Вступ.

Річний план роботи практичного психолога складено на підставі таких нормативно – правових документів з організації діяльності психологічної служби в закладах освіти:

1. Конституція України.

2. Декларація прав людини.

3. Закон України «Про освіту».

4. Конвенція про права дитини.

5. Етичний кодекс психолога, прийнятого на І установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990р. в м. Київ.

6. Закон України «Про дошкільну освіту».

7. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом МОНУ у новій редакції від 23.07.2009р. №616

8. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом МОНУ №691 від 19.10.2001

9. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затверджене наказом МОНУ від 20.01.2001 №330

10. Лист МОНУ від 27.08.2000р. №1\9-352 2Про планування діяльності, ведення документації, і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» \ Інформаційний збірник МОНУ, №20,2000р.,с.3-16.

11. Лист ГУОН від 13.06.2002р. № 1456 та лист МОНУ від 27.11.2000р. №109 «Про тривалість робочого тижня практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

12. Наказ МОНУ від 06.10.2010 №930 «Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних працівників», затверджений в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255\18550.

13. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 №1\9-517 «Інструктивно – методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2013\2014р.»

14. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2012 №1\9-488 «Щодо організації та проведення 2години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах».

15. Програма розвитку психологічної служби в системі освіти Харківської області на період 2009-2012 року.

Аналітична частина

У ДНЗ №160 протягом навчального року працювало 12 груп: №1,11,12 – групи загального розвитку4 №3,4,5,7,8 спеціалізовані групи; №2,6,9,10 – санаторні групи.

Робота практичного психолога ДНЗ №160 була проведена за такими напрямками:

· Діагностичний4

· Корекційно – відновлювальний4

· Консультативний;

· Організаційно – методичний;

· Просвітний;

· Профілактичний.

Цілеспрямована частина.

З метою поліпшення роботи з урахуванням виявлення недоліків, колектив дошкільного навчального закладу №160 визначає такі головні завдання:

· Сприяти збереженню та зміцненню здоров’я дітей шляхом використання нетрадиційної техніки з фітбол – гімнастики.

· Удосконалювати мовленнєвий розвиток через впровадження мнемотехніки.

· Поглибити роботу з розвитку дитячої творчості шляхом впровадження казкотерапії.

Єдина науково – методична тема дошкільного навчального закладу №1606 комплексний підхід до фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі комбінованого типу.

Виходячи з основних завдань та науково – методичної теми дошкільного навчального закладу №160 на 2013\2014 навчальний рік була обрана наступна тема у роботі психологічної служби дошкільного закладу: «Сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дитини на кожному віковому етапі та створення сприятливих умов для збереження та зміцнення її психологічного здоров’я».

Виходячи з теми були намічені завдання у роботі психологічної служби:

· Визначення та формування психологічної готовності дітей до шкільного навчання;

· Складання програм індивідуальної роботи з дітьми з метою полегшення їхньої адаптації до нових умов навчально – виховного процесу;

· Спостереження за переломними моментами розвитку, діагностична та корекційно – розвивальна робота з дітьми, які потребують підвищеної уваги, виявлення та усунення психологічних причин відхилень у розвитку;

· Консультаційна робота з адміністрацією дитячого закладу, вихователями й батьками щодо психологічних проблем виховання дітей;

· Проведення корекційно – розвивальних та відновлювальних занять з дітьми, які цього потребують;

· Допомога у підтримці сприятливого психологічного клімату у дитячих колективах та у колективі дошкільного закладу, попередження та вирішення конфліктних ситуацій.

Та поставлені основні задачі на 2014\2015 навчальний рік:

- В ході спостереження виявити дітей, які не адаптувались до умов перебування в дошкільному закладі;

- Провести вступні бесіди з батьками дітей, які починають відвідувати дошкільний заклад вперше;

- Проведення корекції та розвитку пізнавальної сфери особистості дитини;

- Складання психологічних характеристик дітей дитячого садка;

- Діагностична робота для виявлення тривожних дітей старшого дошкільного віку;

- Діагностика психологічної підготовки дітей до школи, інтелектуальних здібностей та особливостей сімейного виховання.

Змістовна частина.

У дошкільному навчальному закладі №160 працюють 12 груп: №3,4,5,7,8 – спеціалізовані групи; №2,6,9,10 – санаторні групи; №1,11,12 – загального розвитку.

Кiлькiсть переглядiв: 279