План роботи Медичних працівників

№ п/п Зміст роботи Термін Відповідальний
Організаційна робота
1 Здійснювати роботу у відповідності за планом з охорони життя та здоров’я дітей. упродовж року Ст..медсестри
2 Своєчасно оформлювати документацію на дітей, що прибувають та вибувають з ДНЗ. упродовж року Ст..медсестри
3 Проводити ознайомлювальну бесіду з батьками під час прийому. упродовж року Ст..медсестри
4 Систематично вести медичну документацію. упродовж року Ст..медсестри
5 Проводити щоденний огляд дітей упродовж року Ст..медсестри
6 Стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних норм у ДНЗ упродовж року Лікар, ст. м/с
7 Проводити санітарно-просвітницьку роботу у ДНЗ упродовж року Лікар, ст. м/с
8 Здійснювати контроль за якісттю харчування у ДНЗ упродовж року Лікар, ст. м/с
Робота щодо організації харчування дітей у закладі
-стежити за санітарним станом харчоблоку, зовнішнім виглядом персоналу -чітке виконання санітарно гігієнічного режиму, -про результати контролю інформувати на нарадах при завідуючій та виробничих нарадах -вести контроль за дотриманням інструкцій з організації харчування дітей в ДНЗ; (наказ 298/227 від 17.04.2006р.(із змінами,внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту № 202/165 від 26.02.2013)) -контроль за забезпеченням харчування дітей у відповідності до натуральних та грошових норм; -регулярно контролювати харчування дітей шляхом роботи в раді з організації харчування -продовжувати чіткий облік документації з організації харчування. -складання перспективного меню згідно картотеці страв, з урахуванням норм, -контролювати наявність у коморі належного набору продуктів; соків для харчування дітей санаторних груп. -контролювати збереження продуктів відповідно до санітарних вимог, терміну їх реалізації; -контроль за дотриманням технології приготування страв; -стежити за здійсненням закладки продуктів на харчоблоці при приготуванні страв; -контроль за щоденним відбіром та зберіганням добових проб; -контролювати дотримання графіку видачі харчування в групи з харчоблоку; у відповідності до віку дітей; -здійснювати контроль за харчуванням дітей в групах, контролювати етику та естетику обслуговування дітей під час прийому їжі; Ст..медсестри
9 Здійснювати систематичний нагляд за виконанням санітарних правил та режиму дня упродовж року Ст медсестра
10. Контроль за роботою технічного персоналу по проведенню генерального прибирання приміщень ДНЗ відповідно графіку. упродовж року Ст.м/с
11. Медичний контроль за дотриманням в дошкільному закладі повітряного режиму за рахунок суворого дотримання графіків провітрювання. упродовж року Ст..медсестри
12. Забезпечити тісний контакт в роботі ДНЗ - з дитячою поліклінікою №1 -з «ОКПД №7» амбулаторно-поліклінічне відділення № 6(дитяче) - (лікарем фтизіатром) упродовж року Завідувач Лікар Мед. сестри
13. Забезпечення соком дітей санаторних груп. упродовж року Ст.м/с
14. Регулярно контролювати дотримання тривалість прогулянок дітей та повітряного режиму в санаторних тубінфікованих групах. упродовж року Ст.м/с
15. Створення дітям умов відповідно до гігієнічних норм. упродовж року Зав.,п/з з АГЧ,ст медсестра
Робота ортоптичного кабінету
16 Забезпечити тісний контакт в роботі ДНЗ - з дитячою поліклінікою №1 упродовж року М\С лікувального кабінету
17. Забезпечити умови для роботи обласної медико – педагогічної консультації (виїзне засідання) II-ІІІ завід., лікар, ст. м/с
18. Регулярно контролювати дотримання гігієнічних принципів в організації навчання дітей зі зниженим зором. упродовж року Садівнича Р.П.
Лікувально-профілактична робота
1. Провести аналіз стану здоров’я дітей за допомогою поглиблених медичних оглядів. За мед. планом II-IV Ст.м/с
2 Проводити антропометрію дітей та обробку данних, із занесенням до «Журналу здоров*я» За планом ЛікарСт.медсестра
3. Здійснення контролю за виконанням оздоровчих та загартувальних заходів, передбачених програмою розвитку дітей. упродовж року Ст.м/с
4. Здійснювати медичний контроль за фізичним вихованням дітей. 2р./міс. Ст.м/с
5 Проводити аналіз захворюваності дітей. Щомісяч Ст.м/с
6 Своечасно консультувати дітей у фахівців За потребою Ст.медсестра
7 Контролювати режимні процеси у ДНЗ відповідно до санітарних вимог. Системат. Ст.м/с
8. Проводити опромінювання кварцевою лампою групових кімнат. відповідно до графіку Ст.м/с
9. Здійснювати контроль за дотриманням “дез”режиму. На період каранти ну Ст.м/с
10. Підготувати форму №26 на дітей, які переходять в школу. V Ст.м/с
11. Забезпечити роботу фітовітальні, скласти графік відвідування дітьми, що часто та тривало хворіють та дітей “Д” групи з метою профілактики. X,XII, І. ІІІ Ст.м/с
12 Провести обстеження дітей на гельмінти ІІІ Ст.медсестра
13 Провести дегельмінтизацію (аналіз і лікування). ІІІ Ст..М/с
14 Проводити санацію ротової порожнини 1 раз на рік Лікар стоматолог
15 Зараховувати на «Д»- облік дітей ,які цього потребують Постіно Лікар
16 Дітям «Д» групи проводити сезонні протирецидивні курси лікування за рекомендацією фахівців у фізіотерапевтичному кабінеті та фітоівітальні 2 раза на рік за призначенням Лікарі-фахівці,лікар
17. Забезпечити змінність медичних сторінок в батьківських куточках. Щомісяця Ст.м/с
18 Забезпечити контроль за дотриманням особистої гігієни співробітників дошкільного закладу. Систем Ст.м/с
Протиепідемічна робота
1 Виконувати план профілактичних щеплень Кожного місяця Лікар, ст.м/с
2 Скласти річний план профщеплень на 2015 рік X Лікар, ст.м/с
3 Провести туберкулінодіагностику За планом Лікар, ст.м/с
4 Провести щеплення проти поліомієліту. за планом Лікар
5 Провести щеплення КДС за планом Лікар
6 Провести щеплення проти захворювання на кір за планом Лікар ст.м/с
7. Проводити санітарно-гігієнічне навчання за програмою санмінімуму з педагогами та обслуговуючим персоналом, працівниками харчоблоку березень Ст.м/с
8 Вести контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів працівниками дошкільного закладу. ІV,X Завід., ст.м/с
9 Вести контроль та аналіз інфекційних захворювань. На період каранти ну Лікар, ст.м/с
10 Проводити огляд дітей та співробітників дитячого закладу на педикульоз. 2 рази на місяць Ст.м/с
11 Проводити протигрипозні заходи . За показниками Ст.м/с
Санітарно-гігієнічна робота
1. Вести контроль за санітарним станом приміщень дошкільного закладу та харчоблоку Постійн Лікар, ст.м/с
2. Забеспечити контроль за дотриманням дезрежиму Постійн Лікар, ст.м/с
3. Проводити санмінімум з усіма категоріями працівників Постійн Лікар, ст.м/с
4. Дотримуватись санітарно-гігіенічного режиму в дошкільному закладі Постійн Лікар, ст.м/с
5 Забеспечити контроль за дотриманням правил особистоі гігіени співробітників дошкільного закладу Постійно Лікар, ст.м/с
Санітарно-просвітницька робота
1. Бесіди для вихователів: 1. Загартування. 2.Інфекційні захворювання: дифтерія. 3. Інфекційні захворювання: скарлатина. 4. Профілактика туберкульозу. 5. Інфекційні захворювання: вітряна оспа. 6. Інфекційні захворювання: кір. 7. Інфекційні захворювання: епідпаратит. 8. Інфекційні захворювання: вірусний гепатит. 9. Інфекційні захворювання: дизентерія. 10. Харчова інтоксикація. 11. Дитячий травматизм. 12. Інфекційні захворювання: сальмонельоз. ІX-X І-ІІ ІІІ - ІV V VІ VІІ XІ XІІ ІX І XІ Ст.м/с
2. Бесіди для помічників вихователів - “Дотримання помічниками вихователів режиму дня перебування дітей в ДНЗ” - “Особиста гігієна” -“Опрацювання санітарного мінімуму” ІX пост. ІІ-ІІІ Ст.м/с
3. Консультації для батьків “Про результати дегельмінтизації” “Профілактика харчових отруєнь” “Профілактика респіраторних захворювань” “Організація дитячого харчування вдома ” “Профілактика туберкульозу” “Повноцінне харчування дитини – запорука попередження захворюваності на туберкульоз” “Загартування – шлях до здоров’я дитини” “Як організувати відпочинок дитини влітку” ІX на свята XІ І ІІ ІІІ ІV V Ст.м/с
4. Випуск санбюлетенів 1.Профілактика туберкульозу. 2.Охорона зору. 3.Профілактика менінгококових інфекцій. 4.Значення профілактичних щеплень 5.Профілактика повітряно – крапельних інфекцій 6.Про шкідливість глистів. 7.Профілактика отруєнь грибами 8.Профілактика гострих кишкових інфекцій. 9.Профілактика вірусного гепатиту. 10. Профілактика харчових отруєнь. Щоміс. VІІІ-ІX X XІ XІІ І ІІ ІІІ ІV VІ-VІІ упродовж року Ст.м/с
Кiлькiсть переглядiв: 1132