Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Закону України "Про дошкільну освіту" (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

У дошкільному закладі створенні відповідні умови для проведення медико-профілактичних, оздоровчих заходів, для забезпечення розвитку, виховання і навчання дитини. Надається базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини. У дошкільному закладі є медичний кабінет, лікувальний кабінет для дітей з порушеннями зору, кабінет малої фізіотерапії для проведення медико-профілактичних заходів, також у кожній віковій групі в наявності спортивні куточки. Забезпечується різнобічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, психічних та фізичних особливостей. Медико-профілактичні заходи здійснює безпосередньо старша медична сестра та медична сестра лікувального кабінету. Надається невідкладна медична допомога дітям у разі гострого захворювання або травми.

З перших днів перебування дитини у закладі ведеться постійний контроль за станом здоров’я дошкільників. Насамперед це аналіз та діагностика, які дозволяють виявити проблеми у фізичному вихованні, створити інформаційний банк, який відображає як кількісні, так і якісні параметри здоров'я. Старша медсестра у присутності вихователів оглядають дітей, педагоги та медики обмінюються думками про стан здоров'я малюків. На основі медичних показників заповнюють «Карти здоров'я». Аналіз інформаційної бази здоров'я виводить на визначення певного рівня здоров’я кожної дитини, відсутність або наявність у неї захворювання, які потребують лікування та реабілітації. Згідно діагнозів укомплектовуються групи здоров'я.

Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» №595 від 16.09.2011 р. Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей старшою медичною сестрою. Старша медична сестра ознайомлює батьків з видом щеплення та виписує направлення до дільничного педіатра на огляд, з метою подальшої вакцинації або відмови батьків.

Методистом здійснюється моніторинг рівня фізичної підготовленості дітей, аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи за певний період. Завідувач на підставі об’єктивних даних про стан фізичного виховання в дошкільному закладі видає накази як ініціативні («Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спортивно-масової роботи в ДНЗ»), так і аналітичні («Про стан фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ»).

Старшими медичними сестрами та лікарем-педіатром контролюється ефективність виконання оздоровчих, протиепідемічних, лікувально-профілактичних заходів. Щоквартально проводиться антропометрія дітей і фіксується в листку здоров'я дитини. Огляд дітей на педикульоз проводиться один раз на тиждень із записом у відповідний журнал.

Здійснюється організаційна робота з батьками: ввідний санітарно-гігієнічний інструктаж, чиї діти вперше оформленні в ДНЗ. Зроблені та обладнані куточки для проведення санітарно-просвітницької роботи, які доступні для батьків. Проводяться бесіди з батьками на теми гігієнічного виховання дітей, протиепідеміологічної тематики, формування здорового способу життя. Регулярно проводяться індивідуальні бесіди на санітарно-гігієнічні теми з батьками під час прийому та забирання дітей. Проводяться групові бесіди для батьків, діти яких знаходяться на диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань. Медичним працівником складається план санітарно-просвітницької роботи на рік та помісячно.

Медичним працівником постійно проводиться огляд ДНЗ на санітарний стан приміщень. На кожній групі та в медичної сестри є зошит для занесення зауважень щодо санітарно-гігієнічного стану, приміток та їх виконання. Крім груп, санітарний стан контролюється на харчоблоці, пральні та на території закладу.

Медичною сестрою контролюється своєчасні проходження медичних оглядів працівниками ДНЗ із записом у відповідний журнал. Два рази на рік працівники ДНЗ проходять медичний огляд та один раз на ріки - флюорографічне обстеження.

Один раз на рік в плановому порядку проводиться диспансерний огляд дітей. Лікарі оглядають дитину, роблять висновок про стан її здоров’я, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму, харчування тощо. Інформація про результати медичних оглядів передається керівництву лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання дитини.

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ дошкільного навчального закладу всі журнали оформлені відповідно до вимог.

Терміни подачі звітів та звітної документації в управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради , дитячу поліклініку та санітарно епідемічну станцію не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно.

Кiлькiсть переглядiв: 230