Заходи щодо виконання Закону України «Про мову»

в ДНЗ № 160


з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

1

Продовжити роз’яснювальну роботу серед батьків, працiвникiв ДНЗ та громадськості щодо Закону України «Про мови» .

Адміністрація

2

Здійснити аналіз виконання єдиних вимог до усного та письмового мовлення працiвникiв ДНЗ, ведення дiловоi документацii.

Адміністрація

3

Перевірити стан роботи педагогічного колективу щодо виконання Закону України «Про мови».

Адміністрація

4

Забезпечити проведення розвивально-вихолвного та навчального процесу державною мовою.

Адміністрація

5

Організувати роботу гуртка з навчання читанню українською мовою за методикою М.Зайцева.

Адміністрація

6

Проводити тематичні народознавчі тижні («Осiннiй ярмарок», «Рiздвянi свята», «Cтрiтення» «Масляна»,«Великодні свята»)

Вихователь-методист

7

Проводити Шевченківські свята. («Україна мовою Тараса»)

березень

Вихователь-методист

8

Вести документацію дошкільного навчального закладу.

Постійно

Адміністрація

9

Проводити роботу з патріотично-морального виховання дошкільників.

Постійно

Адміністрація

Заходи щодо виконання міської Програми про розвиток та функціонування української мови в м. Харковi в ДНЗ №160


з\п

Зміст заходу

Термін

Відповідальні

1

Знайомити педагогічний коллектив та громадськість з актуальними питаннями щодо розвитку і функціонування української мови в Харкові.

Постійно

Адмiнiстрацiя

2

Забезпечити використання української мови у процесі виконання співробітниками посадових обов’язків.

Адмiнiстрацiя

3

Організовувати виставки украiнськоi дитячоi книги в ДНЗ .

Щоквартально

Вихователь-методист

4

Організувати роботу семінару-практикуму «Дiлова українська мова на педагогічних засадах».

Вихователь-методист

5

Брати участь у проведенні творчих майстерень, спецкурсів з питань української мови для педпрацівників .

Педагоги

6

Організувати самоосвітню дiяльнiсть педагогів з метою підвищення мовної культури.

Педагогiчнi працiвники

7

Проводити заняття з метою підвищення мовної культури вихованців.

Педагогiчнi працiвники

8

Поповнити бібліотечний фонд необхідними посібниками, нормативною, методичною та додатковою літературою, надрукованою українською мовою.

Вихователь-методист

9

Брати участь у виставках – ярмарках педагогічних ідей.

Завідувач

10

Брати участь у науково-практичних конференціях та спецкурсах з проблем функціонування української мови в мiстi Харковi.

Завідувач

Кiлькiсть переглядiв: 108